Uge 27-29

Forældreskabet

Hvilken familie vil I gerne være, og hvad betyder det for jeres forældreskab? Det er en god investering at bruge ventetiden på at tale med hinanden om, hvilke tanker I har om hverdagen med et spædbarn, og hvordan I ønsker at være som forældre - både hver især og sammen.

Podcast

Om den virkelige hverdag

Podcast

Om at være og blive far

Animationsfilm

Følelser og konflikt

Dokumentar

En dag med et spædbarn

Fotogalleri

Der er kun 3 måneder tilbage

Overvejelse

Hvordan bliver du som forælder?

Overvejelse

Hvordan kommer jeres hverdag til at se ud?

Vidste du at …

 • Mødre og fædre har ofte forskellige forestillinger om, hvordan de vil være forældre
 • Mange forældre får ikke talt sammen om deres forventninger til hinanden
 • Forskellige forventninger til forældreskabet kan både være en styrke og en kilde til konflikter
 • Nogle bedsteforældre har andre forestillinger om, hvordan de vil være sammen med barnet, end barnets forældre har
 • Familie og venners involvering i barnets liv kan være en stor hjælp og berigelse, men også en belastning
 • Find evt. mere information om forholdet til bedsteforældre her

Vidste du at …

 • Det tager tid at lære et lille nyt menneske at kende
 • Den, der er gravid og eventuelt ammer, har et forspring i kontakten med barnet
 • Faderen/den anden forælder er lige så vigtig for barnet som moderen
 • Støtte og omsorg fra faderen/den anden forælder er vigtig for, at amningen lykkes
 • Faderen/den anden forælder kan få en tæt kontakt til barnet, fx ved at være hud-mod-hud med det - lige fra starten
 • Mange fædre mangler rollemodeller og kontakt med andre fædre, som kan støtte dem i at udvikle deres eget faderskab
 • Sundhedsplejersken har viden om, hvilke muligheder der er for inspiration og lokale aktiviteter
 • Find evt. mere information om fordelene ved at begge forældre deltager i omsorgsarbejdet her

·