Om FIF

FIF til fødsel og forældreskab (FIF) understøtter aktuelle faglige vejledninger og anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og andre myndigheder.

FIF udvikles i perioden oktober 2021 - december 2023 i samarbejde med jordemødre og sundhedsplejersker i Region Nordjylland – og med støtte fra Nordea-fonden, Ole Kirk’s Fond og Helsefonden.

Podcasts, dokumentarfilm, fotoserier, tegninger og animationsfilm er produceret af Anne-Li Engström, Carl Quist-Møller, Fredrik Lindgren, Helga Prip, Jesper Lambæk, Karen Ingversen og Nicolai Zwinge.

© Alt på dette site tilhører eksklusivt CEFO. Indholdet må ikke kopieres, sælges, distribueres eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra CEFO.